Lilia Ponomarenko

Lilia Ponomarenko

Associate Professor, Ph.D.

CV

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Specialty: “Optical and optoelectronic systems”

Candidate of Physical and Mathematical Sciences (01.05.05 – History of physics)

Dissertation topic: “Historical and scientific analysis of research in the field of magneto-optics in Ukraine”

2021 – Associate Professor of the Department of General Physics  Igor Sikorsky KPI

1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921 002045-17 від 28.04.2017 р., «Міжнародний проект: підготовка, подання, управління», 15.03.2017 – 28.04.2017

2. Навчально- методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/ 006307-21 від 10.02.2021 р., «Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання», 17.12.2020 – 10.02.2021

Research interests

Publications

Article
Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» Київ, 19—23 квітня 2019 р.
АС Литвинко, ЛП Пономаренко
Наука та наукознавство, 2019
ДО ІСТОРІЇ АКАДЕМІЧНИХ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
ВМ Локтєв, ЛП Пономаренко
Вісник НАН України, 2018, с. 3-22.
Міжнародні контакти фізиків України з ученими Західної Європи в XIX–на початку XX ст.
АС Литвинко, ЛП Пономаренко
Питання історії науки і техніки, 2016, 29-37