Educational programs

At this time, training in this specialty is conducted only in Ukrainian.

English-language versions of educational documents will be available after the formation of student groups, in which training will be conducted in English.
The Ukrainian-language version of the documents is available at the links:

104 Physics and astronomy

Стандарт вищої освіти по спеціальності 104 Фізика та астрономія

Освітні програми

Освітньо-професійна програма Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 2022

Освітньо-професійна програма Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 2021

Освітньо-професійна програма Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 2020

Каталоги вибіркових дисциплін

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки

Результати опитувань

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості освітнього процесу за ОПП першого рівня вищої освіти «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» (СОЦІО+)

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості освітнього процесу за ОПП першого рівня вищої освіти «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів», проведеного кафедрами ЗФ та МФП і ЗФ

Протоколи засідань

Протокол №1 від 08.12.2021 р. засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 104 Фізика та астрономія

Протокол засідання кафедри ЗФ та МП щодо обговорення ОП

Протокол засідання кафедри щодо обговорення результатів опитування здобувачів освіти ФМФ

Відгуки від роботодавців

Інститут фізики НАН України

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

ДП Науково-дослідний інститут “ОРІОН” МОН України

Інститут електродинаміки НАН України

Do you have ideas on how to improve studying?

Fill out the form below!