Освітні програми

104 Фізика та астрономія

Стандарт вищої освіти по спеціальності 104 Фізика та астрономія

Сертифікат про акредитацію ОПП “Комп’ютерне моделювання фізичних процесів”

Освітні програми

Освітньо-професійна програма Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Каталоги вибіркових дисциплін

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки

Результати опитувань

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості освітнього процесу за ОПП першого рівня вищої освіти «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» (СОЦІО+)

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості освітнього процесу за ОПП першого рівня вищої освіти «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів», проведеного кафедрами ЗФ та МФП і ЗФ

Протоколи засідань

Протокол №1 від 08.12.2021 р. засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 104 Фізика та астрономія

Протокол засідання кафедри ЗФ та МП щодо обговорення ОП

Протокол засідання кафедри щодо обговорення результатів опитування здобувачів освіти ФМФ

Відгуки від роботодавців

Інститут фізики НАН України

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

ДП Науково-дослідний інститут “ОРІОН” МОН України

Інститут електродинаміки НАН України

Маєш ідеї, як покращити навчання?

Заповнюй форму нижче!