Історія кафедри

Кафедру фізики КПІ ім. Імператора Олександра II було створено у 1898 р. проф. Г.Г. де Метцем, який очолював її у 1898 – 1922 рр.

Перший завідувач кафедри фізики “КПІ” професор Г.Г. Де Метц

Гео́ргій Гео́ргійович Де-Метц ( 1861—1947) 

      У Київському політехнічному інституті завжди приділялась значна увага фізичній освіті інженерів. До підготовки технічних кадрів залучались висококваліфіковані фахівці наукова та педагогічна діяльність яких суттєво вплинули на розвиток фізичної науки в Україні та в інших наукових центрах.

      Фізичні дослідження та фізична освіта в КПІ започатковані професором фізики Георгієм Георгійовичем Де Метцем. Георгій Георгійович народися 8 травня 1861 р. в Одесі в родині бельгійських підданих. Навчався в Рішельєвській та Миколаївській гімназіях По закінченні у 1881 р. одержав золоту медаль і одразу вступив до математичного відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету. І знов, по закінченні, золота медаль за роботу “Нарис аномальної дисперсії”. 31 травня 1885 р. Г.Г. Де Метца затверджують кандидатом для підготовки до професорського звання з фізиці, а восени відряджають на два роки до Страсбурзького університету. Саме там, у засновника першої в світі наукової школи з експериментальної фізики професора А. Кундта, Г.Г. Де Метц сформувався як дослідник та далекоглядний педагог. Пізніше, професор Де Метц застосує кращі надбання школи А. Кундта при створення фізичної лабораторії в Київському політехнічному інституті:

“При виборі задач для студентських занять в новій фізичній лабораторії я керувався головним чином старим, але перевіреним списком задач Фізичного Інституту Страсбурзького Університету, який був колись встановлений знаменитими, нині вже покійним, його творцем професором Кундтом. Я до сих пір, як колишній учень, знаходжуся під впливом особистості цього першокласного вченого й незамінного керівника. В його Страсбурзькій школі було виховано видатних сьогодні фізиків, а тому я вважаю за корисне й для нової лабораторії не відходити далеко від хороших зразків школи, що здобула собі тверде визнання. Але, звичайно, не можна переносити все буквально, оскільки цілі різних лабораторій не завжди бувають одні й ті ж”.

 Г.Г. Де Метц. Описание сооружения и оборудования физической лаборатории при Киевском Политехническом институте императора Александра II. 1898 – 1903. Киев.: Типография С.В.Кульженко. – 1903. – 35 с., С.21.