Силабуси

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) – є нормативним документом в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

По факту це документ, у якому роз’яснюється взаємна відповідальність викладача і здобувача, як міні контракт між викладачем та здобувачем, що визначає «правила гри», політику викладача, дедлайни, рейтингову систему оцінювання тощо.

Основним призначенням Силабусу є:

  • ознайомлення здобувачів та інших учасників освітнього процесу зі змістом дисципліни, політикою викладача, дедлайнами, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо;
  • встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та стандартам вищої освіти під час акредитації;
  • встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими освітніми програмами, у попередні роки, а також у неформальній та інформальній освіті.

Рівень підготовки Бакалавр:

104 Фізика та астрономія

Цикл професійної підготовки

ПО 11.1 Загальна фізика. Частина 1. Механіка

ПО 11.4 Загальна фізика. Частина 4. Оптика

ПО 11.5 Загальна фізика. Частина 5. Фізика атома

ПО 11.6 Загальна фізика. Частина 6. Фізика ядра та елементарних частинок

ПО 12.1 Теоретична фізика. Частина 1. Класична механіка

ПО 12.2 Теоретична фізика. Частина 2. Електродинаміка

ПО 12.3 Теоретична фізика. Частина 3. Квантова механіка 1. Нерелятивістська квантова механіка

ПО 12.4 Теоретична фізика. Частина 4. Термодинаміка та статистична фізика 1. Основні принципи статистики та термодинаміки

ПО 12.5 Теоретична фізика. Частина 5. Квантова механіка 2. Квантова електродинаміка

ПО 12.6 Теоретична фізика. Частина 6. Термодинаміка та статистична фізика 2. Статистика та термодинаміка в складних системах

Вибіркові освітні компоненти

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки

5 семестр

Механіка суцільних середовищ

Гідродинаміка

7 семестр

Фізика твердого тіла

Фонони та електрони

Фізика кристалів

8 семестр

Основи космології

Астрофізика сонячної системи

Автоматизація фізичних досліджень

Мікропроцесорні пристрої у фізичному експерименті

Контролери Arduino у фізичному експерименті

Електродинаміка суцільних середовищ

Електромагнітне поле в середовищі

 

121 Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці Силабус з дисципліни Фізичні основи кібер-фізичних систем

122 Цифрові технології в енергетиці Силабус з дисципліни Основи фізики 

144 Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій Силабус з дисципліни Загальна фізика 1

144 Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій Силабус з дисципліни Загальна фізика 2

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кіберенергетичних систем Силабус з дисципліни Фізика 1 (заочна) 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кіберенергетичних систем Силабус з дисципліни Фізика 2 (заочна) 

174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кіберенергетичних систем Силабус з дисципліни  Фізика 1

174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кіберенергетичних систем Силабус з дисципліни Фізика 2

141 Електричні машини і апарати Силабус з дисципліни Загальна фізика – 1

141 Електричні машини і апарати Силабус з дисципліни Загальна фізика – 2

141 Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність Силабус з дисципліни Загальна фізика – 1

141 Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність Силабус з дисципліни Загальна фізика – 2

141 ЕС Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1

141 ЕС Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2

141 ЕСМ Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1

141 ЕСМ Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2

141 ЕСМ прискорена Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1

141 ЕСМ прискорена Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2

141 ЕСМ заочна Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1

141 ЕСМ заочна Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2

141 НВДЕ Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1 

141 НВДЕ Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2 

141 УЗАЕ, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-1

141 УЗАЕ, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-2

141 УЗАЕ прискорена, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-1

141 УЗАЕ прискорена, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-2

141 УЗАЕ заочна АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика- 1

141 УЗАЕ заочна, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-2

Рівень підготовки Магістр:

Рівень підготовки Доктор філософії (PhD):

НО1 Силабус з дисципліни: “Філософські засади наукової діяльності”

НО2 Силабус з дисципліни: “Іноземна мова для наукової діяльності (англійська)”

НО3 Силабус з дисципліни: “Вибрані розділи фізики твердого тіла”

НО4 Силабус з дисципліни: “Вибрані розділи теоретичної фізики “

НО5 Силабус з дисципліни: “Фазові переходи та критичні явища”

НО6 Силабус з дисципліни: “Вибрані методи комп’ютерного аналізу”

НО7 Силабус з дисципліни: “Методологія наукових досліджень”

НО8 Силабус з дисципліни: “Організація науково-інноваційної діяльності”

НО9 Силабус з дисципліни: “Презентація результатів наукових досліджень”

НО10 Силабус з дисципліни: “Актуальні проблеми педагогіки вищої школи”

НО11 Силабус з дисципліни: “Педагогічна практика”

В1 Силабус з дисципліни: “Чисельні методи в квантовій механіці”

В2 Силабус з дисципліни: “Сучасні міжнародні дослідження з теоретичної фізики”

В2 Силабус з дисципліни: “Сучасні міжнародні дослідження з фізики конденсованого стану”

В2 Силабус з дисципліни: “Сучасні міжнародні дослідження з фізики твердого тіла”

В3 Силабус з дисципліни: “Фізичні процеси в неупорядкованих середовищах”

B3 Силабус з дисципліни: “Магнітооптика”

B3 Силабус з дисципліни: “Модуляційна поляриметрія”

B3 Силабус з дисципліни: “Поверхневий плазмонний резонанс”

В4 Силабус з дисципліни: “Спінтроніка та магноніка”