Аспірантура та докторантура

Аспірантура і докторантура – форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.
Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі  10. Природничі науки по спеціальності  104.Фізика та астрономія  і включає наступні напрями:

Теми дисертацій аспірантів

Козлов О.А. ” Термомагнітні ефекти в багатошарових наноструктурах на основі сильних і розбавлених феромагнетиків та антиферомагнетиків” науковий керівник Решетняк С.О.

Відділ аспірантури та докторантури:

кім. 247 – 1 корпусу, aspirantura@kpi.ua, +380442362149