Лабораторний практикум

Механіка:

Молекулярна фізика:

Електрика і магнетизм:

Оптика:

Атомна фізика:

Електричні коливання:

Фізика твердого тіла:

Лабораторні роботи для аудиторії 534-19

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: