Лабораторний практикум

Механіка:

Молекулярна фізика:

Електрика і магнетизм:

2-1 Визначення опору провідника за допомогою моста постійного струму (моста Уітстона)

2-1 Визначення опору провідника за допомогою моста постійного струму (версія 2)

2-1 і 2-2 ІНСТРУКЦІЯ  до версія 2 протоколів

2-2 Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації

2-2 Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації

2-3 Визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра

2-5Вивчення електростатичного поля

2-5 Протокол “Вивчення електростатичного поля “версія 2

2-5 Навчальний посібник “Вивчення електростатичного поля” версія 2

2-8 Дослідження термоелектронної емісії

2-9 Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона

2-10Визначення питомого заряду електрона методом Томсона

2-11 Знімання кривої намагнічування і петлі гістерезису феромагнетиків у змінних магнітних полях

2-12 Вимірювання індукції магнітного поля електромагніта

2-13 Дослідження вільних загасаючих коливань у контурі

2-14 Вивчення  вимушених коливань у послідовному коливальному контурі

Оптика:

Атомна фізика:

Електричні коливання:

Фізика твердого тіла:

Лабораторні роботи для аудиторії 534-19

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: