Лабораторія тунельної та електронної мікроскопії

Науково-дослідний комплекс скануючої тунельної та растрової електронної мікроскопії для наноструктурних досліджень є унікальним, несерійним об’єктом, і становить національне надбання України.

Обладнання комплексу наноструктурних досліджень було виготовлено у 1996 році вітчизняними виробниками:

  • Науково-виробниче об’єднання “СЕЛМІ (м. Суми) розробило та виготовило електронну растрову частину установки, що складається з растрового електронного мікроскопу РЕМ-103, , відео-контрольного пристрою, вакуумного устаткування, високовольтного обладнання і обчислюваних засобів керування роботою комплексу, що налічують дві ЕОМ з периферійним обладнанням – струменевим та лазерним принтерами.
  • Науково-виробниче об’єднання “Харпром” (м. Харків) розробило та виготовило скануючий тунельний мікроскоп СТМ-100П.

За допомогою науково-дослідного комплексу скануючої тунельної та растрової електронної мікроскопії для наноструктурних досліджень проводяться роботи по дослідженню властивостей сучасних нанокомпозитних феромагнітних систем, та особливості їх взаємодії з електричними та магнітними полями.

Дослідження проводяться у вакуумі камери електронного мікроскопу РЕМ-103 усуваючи негативний вплив атмосфери і дозволяє вибрати місце на зразку для сканування тунельним мікроскопом СТМ-100П. У дослідженнях беруть участь студенти і науковці Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут”.

Скануюча зондова мікроскопія (СЗМ) – один з потужних сучасних методів дослідження морфології та локальних властивостей поверхні твердого тіла з високим просторовим розділенням. На сьогоднішній день практично жодне дослідження у галузі фізики поверхні та тонкоплівкових технологій не обходиться без викорстання методів СЗМ. Розвиток скануючої зондової мікроскопії послужив основою для розвитку нових методів в нанотехнології – технології створення структур с нанометровими масштабами.

Скануюча тунельна мікроскопія (СТМ) – один із різновидів СЗМ –  ефективний спосіб дослідження поверхні з просторовим розділенням включно до атомарного. Даний метод застосовується для візуалізації атомарної структури поверхні низки матеріалів, зокрема піролітичного графіту, реконструйованої поверхні кремнія, а також таких напрямків науки як нанофізика, фізика магнітних матеріалів, мікробіологія.

Галузі застосування та об'єкти аналізу:

  • Фізика та матеріалознавство (дослідження топографії поверхонь твердих тіл, дослідження молекулярно-масштабних властивостей матеріалів);
  • Машинобудування: (дослідження рівня пошкодження поверхні матеріалів під час експлуатації машин та обладнання, що допомагає покращити якість та тривалість їх роботи, а також знизити витрати на їхнє обслуговування);
  • Медицина і біологія (дослідження розподілу складових елементів в структурі біологічних тканин та синтезованих об’єктів);
  • Мікроелектроніка (дослідження інтегральних мікросхем, напівпровідникових приладів, тонких плівок і т.п.);
  • Дефектоскопія (дослідження розподілу та характеру дефектів, що є важливим для вивчення властивостей матеріалів та покращення якості виробів в промисловості);
  • Геологія (дослідження поверхонь та зрізів мінералів, що дозволяє вивчати їх властивості та використовувати для розробки нових матеріалів);
  • Хімія (дослідження структури твердих та рідких сполук)

м. Київ, пр. Перемоги 37, корп.1, к.190