Бродин Олександр Михайлович

Бродин Олександр Михайлович

Бродин Олександр Михайлович

Професор
Доктор фізико-математичних наук

Загальна інформація

Київський державний університет, 1984

Спеціальність: “Радіофізика та електроніка”

Кваліфікація: “Радіофізик, інженер-дослідник”

Доктор фізико-математичних наук
(01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика), 2011

Тема дисертації: “Одночастинкові та колективні процеси в розупорядкованих конденсованих молекулярних середовищах”

2021 р.  – Професор кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

1.Свідоцтво ПК №02070921 / 007377 – 22 від 01 липня 2022 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle», загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).

2.Свідоцтво ПК №02070921 / 007056 – 22 від 17 січня 2022 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).

Публікації