Гусєва Юлія Ігорівна

Гусєва Юлія Ігорівна

Гусєва Юлія Ігорівна

Старший викладач
Доктор філософії з фізики та астрономії

Загальна інформація

НТУУ «КПІ», 2014 р.

Спеціальність “Фізика”

Доктор філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, 2021

Тема дисертації: “Спінові й акустичні хвилі в системах з плоскими неоднорідними дефектами”

2021: асистент кафедри загальної фізики

2020-2021: асистент кафедри загальної та експериментальної фізики 

Контакти

Профіль іntellect

Наукові інтереси

Публікації