Данилевич Олександр Геннадійович

Данилевич Олександр Геннадійович

Данилевич Олександр Геннадійович

Доцент
Кандидат фізико-математичних наук

Загальна інформація

НТУУ «КПІ», 2003 р.

Спеціальність “Фізика”

Кваліфікація “Магістр фізики”

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.11 – магнетизм), 2007

Тема дисертації: “Затухання спінових хвиль в магнетиках з виродженими станами”

2021 р.  – доцент кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

2015 р. – 2021 р.: доцент кафедри загальної та теоретичної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

2012 р. – 2015 р.: докторант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

2009 р. – 2012 р.: старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України

2007 р. – 2009 р.: науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України

2006 р. – 2007 р.: молодший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України

2004 р. – 2006 р.: молодший науковий співробітник Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

2003 р. – 2004 р.: молодший науковий співробітник Міжгалузевого науково-технічного центру “Укриття” НАН України

2003 р. – 2006 р.: аспірант Інституту магнетизму НАН України та МОН України

2003 р. – молодший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України

2002 р. – 2003 р.: інженер І-ї категорії Інституту магнетизму НАН України та МОН України

1999 р. – 2002 р.: інженер ІІ-ї категорії Інституту магнетизму НАН України та МОН України

1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921 006138-20 від 02.12.2020 р., «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle», 13.10.2020 – 02.12.2020.

2. Інститут магнетизму НАН України та МОН України, свідоцтво про наукове стажування №2/21 від 20.12.2021 р., «Дослідження впливу зовнішнього магнітного поля на фізичні властивості рідкого кисню», 01.11.2021 – 18.12.2021

Наукові інтереси

Публікації

Article  •  Відкритий доступ
Damping of magnetoelastic waves
Ukrainian Journal of Physicsthis link is disabled2020, 65(10), стр. 905–911
Article
Magnetochiral nonreciprocity of spin wave damping in long-period structures
Article  •  Відкритий доступ
Magnetoelastic waves in ferromagnets in the vicinity of lattice structural phase transitions
Ukrainian Journal of Physicsthis link is disabled2018, 63(9), стр. 836–859
Article
Magnetoelastic oscillations in ferromagnets with cubic symmetry
Low Temperature Physicsthis link is disabled2017, 43(3), стр. 351–358