Забуга Артем Геннадійович

Забуга Артем Генадійович

Забуга Артем Геннадійович

Старший викладач
Кандидат фізико-математичних наук

Загальна інформація

КНУ ім. Т.Г. Шевченка, фізичний факультет, 2006 р.

Кваліфікація “Бакалавр фізики”

Національний університет “Києво-Могилянська академія”, факультет природничих наук, 2009 р.

Кваліфікація “Магістр хімії”

Кандидат фізико-математичних наук (01.02.01 – теоретична механіка), 2018

Тема дисертації: Аналітичне та чисельне моделювання динаміки матеріальних систем з ударно-фрикційною взаємодією

2021  – старший викладач кафедри загальної фізики НТУУ “КПІ”

2020 – 2021 – старший викладач кафедри загальної та теоретичної фізики НТУУ “КПІ”

2018 – 2020 – асистент кафедри загальної та теоретичної фізики НТУУ “КПІ”

2015 – 2018 – асистент кафедри вищої та прикладної математики ДУІТ

2012 – 2015 – аспірант Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ

Наукові інтереси

Публікації

Article 
Вплив висококалорійного раціону харчування на рухову активність та емоційність щурів
ОГ Чака, РВ Янко, АС Зінченко, АГ Забуга
VIІI Національний конгрес патофізіологів України, 2020, 221-223
Article