Калита Віктор Михайлович

Калита Віктор Михайлович

Калита Віктор Михайлович

Професор
Доктор фізико-математичних наук

Загальна інформація

Ростовський на Дону державний університет, 1983

Спеціальність: “Фізика”

Доктор фізико-математичних наук (01.04.07 фізика твердого тіла), 2011


Тема дисертації: “Ефекти магнітопружності та анізотропії в магнітних властивостях феро та антиферомагнетиках”

2021 р.  – професор кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інститут магнетизму НАН та МОН України, наукове стажування 01.11.2021 -18.12.2021, Сертифікат № 01/21.

Наукові інтереси

Публікації

Article  • Відкритий доступ

Influence of plasticity on the magnetic-field-induced bending deformation in a magneto-active elastomer with superparamagnetic nanoparticles

// AIP Advances. – 2024. – Vol. 14, issue 1. – P. 015143 (8 p.) (doi: 10.1063/5.0178469)
 
Article  • Відкритий доступ
Critical bending and shape memory effect in magnetoactive elastomers
Smart Materials and Structures2021, 30(2), 025020