Калита Віктор Михайлович

Калита Віктор Михайлович

Калита Віктор Михайлович

Професор
Доктор фізико-математичних наук

Загальна інформація

Ростовський на Дону державний університет, 1983

Спеціальність: “Фізика”

Доктор фізико-математичних наук (01.04.07 фізика твердого тіла), 2011


Тема дисертації: “Ефекти магнітопружності та анізотропії в магнітних властивостях феро та антиферомагнетиках”

2021 р.  – професор кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інститут магнетизму НАН та МОН України, наукове стажування 01.11.2021 -18.12.2021, Сертифікат № 01/21.

Наукові інтереси

Публікації