Лінчевський Ігор Валентинович

Лінчевський Ігор Валентинович

Лінчевський Ігор Валентинович

Професор
Доктор фізико-математичних наук

Загальна інформація

Київський політехнічний інститут, 1981

Спеціальність: “Радіотехніка”

Кваліфікація: “Радіоінженер”

Доктор фізико-математичних наук
(01.04.07 фізика твердого тіла)

Тема дисертації: “Фізичні основи гібридно-керованих елементів оптоелектроніки з використанням магнітомеханічного резонансу”

2021 р.  – професор кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

  1. «Основи антикорупції для всіх і кожного» 04.11.2023
  2. Свідоцтво ПК 02070921/007514-22 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою “Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності”: Наказ 2368-г від 24.10.2022, термін: 24.10.2022 по 09.12.2022 р., загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).
  3. Сертифікат учасника конференції I International Scientific and Practical Conference MODERN DIRECTIONS AND MOVEMENTS IN SCIENCE/ October 6-8, 2022 , Luxembourg, 2022/10/8 ,Scientific Collection «InterConf» vol.127, pp.211-215 ISBN 978-2-87996-927-5, обсяг 12 годин (0,4 кредити ЄКТС).
  4. Сертифікат учасника конференції I International Scientific аnd Practical Conference  SCIENCE IN THE ENVIRONMENT OF RAPID CHANGES /September 6-8, 2022, Brussels, Belgium, pp.250-255,  ISBN 978-2-8037-1533-6,  Обсяг 12 годин (0,4 кредити ЄКТС).
  5. Свідоцтво №25520 від 27.01 2020 «Перші Київські державні курси іноземних мов» Тема «Англійська мова як іноземна», сертифікат, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні  «В2», 620 годин (20,6 кредитів ЄКТС)
  6. Certificate NR 1/2019 of completion of an international postgraduate practical internship “Internalization of Higher education. Organization of the educational process and innovative methods in higher education institutions in Poland”, from 08.11.2019 to 13.12.2019, Collegium Civitas, Warsaw, Poland, загальний обсяг 120 годин (4 кредити ЄКТС). Наказ по КПІ ім. Ігоря Сікорського №3/584 від 7.11.2019.

Наукові інтереси

Публікації