Наукові напрямки

солитон

Нелінійні хвилі та солітони в магнітних матеріалах

Вплив лазерного випромінювання на магнітні властивості середовищ

Термомагнітні явища в магнітних матеріалах

Дослідження структури поверхні засобами растрової електронної та скануючої тунельної, а також атомної силової мікроскопії

Особливості поширення спінових хвиль в феромагнітних та антиферомагнітних матеріалах

Магнітні, оптичні та пружні властивості наногранулярних матеріалів

Розробка та удосконалення методів магнітної дефектоскопії