Скіцько Іван Федорович

Скіцько Іван Федорович

Доцент
Кандидат фізико-математичних наук

Загальна інформація

Чернівецький університет, 1971 р.

Оптичні прилади і спектроскопія У №886994, інженер, фізик – оптик

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.10 фізика напівпровідників і діелектриків)

Тема дисертації: “Особенности влияния примесей группы железа и деформаций на экситоны в теллуриде кадмия”

2021 р.  – доцент кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

2000 р. – 2021 р.: доцент кафедри загальної та теоретичної фізики НТУУ «КПІ»

 1977 р. – 2000 р.: асистент, старший викладач, доцент Київського військового інституту управління і зв’язку

1975 р.  – 1977 р.: науковий співробітник Інституту напівпровідників НАН України

1975 р. закінчив аспірантуру Чернівецького державного університету з кафедри напівпровідників та напівпровідникових матеріалів

1972 р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю оптичні прилади і спектроскопія

 

 

 

 

 

Наукові інтереси

Публікації