Теми дипломних робіт

  • Термоіндукований антиферомагнітний обмін у магнітних багатошарових плівках. Козлов О.А., Решетняк С.О.

  • Збудження поверхневих акустичних хвиль в п’єзоелектричних кристалах електричним полем довгого електрода з прямокутним поперечним перерізом. Стаднік В.О., Лінчевський І.В.