Вступ до аспірантури

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Кафедра загальної фізики має право на підготовку докторів філософії (PhD) зі спеціальності 104 Фізика та астрономія.

Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 

Відділ аспірантури та докторантури:

кім. 247 – 1 корпусу, aspirantura@kpi.ua, +380442362149