Ляшенко Тетяна Ігорівна

Ляшенко Тетяна Ігорівна

Асистент

Загальна інформація

НТУУ “КПІ” 2015 р. 

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Тема дисертації: “Вплив обмінної взаємодії на квантові фазові переходи в ізінгівських та ван-флеківських антиферомагнетиках”

2022 р.  – асистент кафедри загальної фізики
2015 -2018 – асистент кафедри загальної та теоретичної фізики

Контакти

Профіль в intellect

Наукові інтереси

Публікації