Федотов Вячеслав Віталійович

Федотов Вячеслав Віталійович

Старший викладач

Загальна інформація

Український Державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 1995

Спеціальність: “Математика та фізика”

Кваліфікація: “Учитель математики і фізики”

2021 р.  –  старший викладач кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

2004-2021 р.р.  – НТУУ «КПІ», ФМФ, КЗіТФ, старший викладач

2001-2004 р.р.  – НТУУ «КПІ», ФМФ, КЗіТФ, асистент

1997 – 2001 р.р.  – м. Київ, спеціалізована середня загально-освітня школа № 277, вчитель математики та фізики

1995 – 1997 р.р.  – Крушинська середня школа , вчитель фізики

1989 р.  – м. Васильків, середня школа № 9 , лаборант

Додатково

1998-2001 р.р. – КПІ, факультет довузівської підготовки ( при ФЕЛ), вчитель фізики

2001-2014 р.р. –КПІ, факультет довузівської підготовки ( при ФПМ), вчитель фізики

2014-2017 р.р. – НТУУ «КПІ», факультет довузівської підготовки ( при ФІОТ), вчитель фізики

Наукові інтереси

Публікації

  1. Современное состояние исследований оптических свойствполупроводниковых материалов.Технологический аудит и резервы производства № 6/1(20),2014
  2. Огляд теорії мезоскопічних систем.  Фізика і хімія твердого тіла №    3, 2017, том 18.
  3. Математична модель збудження спінового фотоструму у наноструктурах антиферомагнітних діелектриків. Компʼютерно-інтегровані технології:освіта,наука,виробництво. №39, 2020.
  4. Нейромережевий класифікатор автоматичної системи обробки документів. «Науковий вісник Херсонської державної морської академії», 2022