Лаванов Генадій Юрійович

Лаванов Генадій Юрійович

Страший викладач
Кандидат фізико-математичних наук

Загальна інформація

Східноукраїнський Державний Університет ім. Даля, 2000 р.

Спеціалізація: ” Фізика”

Кандидат фізико-математичних наук
(01.04.11 Магнетизм)

Тема дисертації: “Термодинамічний опис фазових переходів у сильно негейзенбергівських магнетиках з одноіонною анізотропією”

2021 р.  – старший викладач кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси

Публікації