Русаков Володимир Федорович

Русаков Володимир Федорович

Русаков Володимир Федорович

Професор
Доктор фізико-математичних наук

Загальна інформація

Донецький державний університет, фізичний факультет, 1973

Спеціальність «Фізика»

Кваліфікація «Фізик, викладач фізики»

Доктор фізико-математичних наук

(01.04.07 – фізика твердого тіла, 2009 р.)

Тема дисертації : “Проникнення магнитного поля у металооксидні сполуки і ніобієві сплави: рольмагнітної передісторії”

2021 р.  – професор кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

1999 р. – 2020 р.: завідувач кафедри загальної фізики і дидактики фізики Донецького національного університету

1988 р. – 1999 р. : доцент кафедри загальної фізики і дидактики фізики ДонНУ

1987 р. – 1988 р. : ст. викладач кафедри експериментальної фізики ДонДУ

1978 р. – 1987 р. : асистент кафедри експериментальної фізики ДонДУ

1977 р. – 1978 р. : ст. інженер науково-дослідного сектора ДонДУ

1974 р. – 1977 р. : інженер науково-дослідного сектора Донецького державного університету (ДонДУ)

У 1991 р. викладав фізику в університеті Уагадугу (Буркіна Фасо), у 1993-1994 р.р. працював на посаді запрошеного професора у Парижі в університеті Париж–12 (Франція), де займався як викладацькою, так і науковою діяльністю.

  • Заслужений професор Донецького національного університету (2015 р.)
  • Академік Української технологічної академії (2001p.)
  • «Відмінник освіти України» (2001р.)
  • «За наукові та освітні досягнення» (2015р.)
  • Член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з біології, природничих наук та математики галузі знань «Природничі науки», заступник голови підкомісії 104 «Фізика та астрономія».
  • Співавтор затверджених Стандартів вищої освіти зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» рівнів освіти «Бакалавр» і «Магістр».
  1. «Основи антикорупції для всіх і кожного» 05.11.2023
  2. Institute of physics, Polish academy of sciences, 02-668 Warszawa, «Features of the penetration of magnetic flux into hard superconductors of the second kind. Analysis of the results of magneto-optical visualization of the flux flow front». З 30 вересня 2019 р. по 29 жовтня 2019 р., CERTIFICATE OF ATTENDANCE, 6 кр./180 годин.
  3. Institute of physics, Polish academy of sciences, 02-668 Warszawa, «Investigation of the properties of hard superconductors in a magnetic field». З 10 травня 2018р. пo 09 червня 2018 р., CERTIFICATE OF ATTENDANCE, 5,3 кр./160 годин.
  4. Institute of physics, Polish academy of sciences, 02-668 Warszawa:

а) «Investigation of the structures of thermomagnetic avalanches in superconductors in the magnetic flux capture regime»; 

b) «Investigation of the screening properties of superconducting magnetic shields». З 23 вересня 2017 р. по 22 жовтня 2017р.,  CERTIFICATE OF ATTENDANCE, 5,3 кр./160 годин.

Контакти

Профіль в intellect

Наукові інтереси

Публікації