Салюк Ольга Юріївна

Салюк-Ольга-Юріївна КПІ

Салюк Ольга Юріївна

Професор
Доктор фізико-математичних наук

Загальна інформація

Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, 1983 р.

Cпеціальність “Радіофізика і електроніка (квантова радіофізика)”

Доктор фізико-математичних наук (01.04.11 – магнетизм), 2021

Тема дисертації: “Магнітодинамічні властивості функціональних матеріалів спінтроніки та магнітофотоніки”

2021 р.  –  професор кафедри загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

2000 р. – 2021 р.: доцент кафедри загальної та експериментальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

2010 р. – 2013 р. : докторант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

1995 р. – 2000 р.: асистент кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

2003 р. – 2010 р. : вчений секретар Інституту магнетизму НАНУ та МОНУ

2013 р. – 2021 р.: старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАНУ та МОНУ

1995 р. – 2000 р. : асистент кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

1988 р. – 1995 р.: молодший науковий співробітник Інституту напівпровідників АН України

1984 р. – 1988 р. : аспірант Інституту напівпровідників АН України

1983 р. – інженер, Інститут напівпровідників АН України.

Наукові інтереси

Публікації

Article
Thickness dependences of structural and magnetic properties of Ni(Co)MnSn/MgO(001) thin films