Хіст Вікторія Володимирівна

Хіст Вікторія Володимирівна КПІ

Хіст Вікторія Володимирівна

Cтарший викладач
Кандидат фізико-математичних наук

Загальна інформація

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2003, Сімферополь
Державний вищий навчальний заклад Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2009, Київ
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України, 2014, Київ
Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – “фізика твердого тіла”

Тема дисертації: “Фазові переходи, магнітні та сегнетоелектричні властивості оксидних наноматеріалів”

2021  – Старший викладач кафедри Загальної фізики КПІ ім. Ігоря Сікорського

 2019 –  2016: Інститут магнетизму  Старший науковий співробітник відділу фізики мезо- та нанокристалічних магнітних структур

2014 – 2015: Старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Національний Університет водного господарства та природокористування

2011 – 2014: Науковий співробітник , Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. Францевича Науковий співробітник

2003 – 2011: Кримський республіканський вищий навчальний заклад “Сімферопольський технікум радіоелектроніки”

Досягнення

2012-2014 – Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених НАН України

2016 – Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

2017 – Грант на участь в дослідженні “Graphene-on-ferroelectricity for the latest cells of nonvolatile memory and sensitive sensors”

Наукові інтереси

Публікації

Book Chapter
Effective flexoelectric and flexomagnetic response of ferroics
Article  •  Відкритий доступ
Renovation of interest in the magnetoelectric effect in nanoferroics
Ukrainian Journal of Physicsthis link is disabled2018, 63(11), стр. 1006–1035
Article
Flexoelectricity induced spatially modulated phases in ferroics and liquid crystals
Article  •  Відкритий доступ
Fixed volume effect on polar properties and phase diagrams of ferroelectric semi-ellipsoidal nanoparticles