Абітурієнтам

Останній день укладання договору за державним замовленням

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ!
Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування на денну форму за державним замовленням оприлюднені також на сайті www.aspirantura.kpi.ua
Підставою для зарахування особи до аспірантури є укладення договору про навчання між КПІ ім.Ігоря Сікорського та вступником незалежно від джерела фінансування.
Також необхідно подати заяву про прикріплення за кафедрою та призначення наукового керівника.
Терміни укладання договорів:

  • З 12 по 15 вересня 2023 р. (на навчання за державним замовленням)
  • З 12 по 22 вересня 2023 р. (на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб)