Конференції,  Новини підрозділу

Матеріали XXI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції

13 квітня відбулась XXI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ», присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Пропонуємо ознайомитись зі збірником тез та з презентаціями деяких учасників:

1. Професор Ю.І. Карханін – видатний український фізик та один із засновниківрадіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сахацька І.М., Цюпа А.М., Лук’яненко Е.В. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2. Застосування мови програмування Python для навчання фізики

Павшук Є.К., Гарєєва Ф.М. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

3. Архівний фонд академіка І. М. Федорченка як джерело вивчення участі вченого у ІІІ Міжнародній конференції з порошкової металургії в США (1970)

Коломієць М. С. – Інститут архівознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

4. Архип Люлька – великий конструктор із маленького українського села

Курганська В.І., Братусь Т.І. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

5. Славетні українські науковці: Ярослав Борисович Блюм

Строганов О.О., Коваль О.О – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

6. Використання математичних методів в біотехнологіях і хімії

Коваль О.О., Мельниченко О.В – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

7. Витоки астрономічної науки і освіти в Україні (ХV-ХVIII століття)

Артеменко Т.Г. – Головна Астрономічна обсерваторія НАН України

8. Експериментальні задачі в курсі загальної фізики

Свердліченко Д.Ю., Подласов С.О. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

9. Роль історії науки і техніки як навчальної дисципліни у процесі патріотичного виховання студентства. Перспективність впровадження предмету в науковий процес

Андрєєчкін А.А., Подласов С.О. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

10. Технічні університети у розвитку науки та технічної освіти

Мартинова Я.М., Мельниченко О.В., Кузь О.П. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»