Силабуси

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) – є нормативним документом в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

По факту це документ, у якому роз’яснюється взаємна відповідальність викладача і здобувача, як міні контракт між викладачем та здобувачем, що визначає «правила гри», політику викладача, дедлайни, рейтингову систему оцінювання тощо.

Основним призначенням Силабусу є:

  • ознайомлення здобувачів та інших учасників освітнього процесу зі змістом дисципліни, політикою викладача, дедлайнами, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо;
  • встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та стандартам вищої освіти під час акредитації;
  • встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими освітніми програмами, у попередні роки, а також у неформальній та інформальній освіті.

Рівень підготовки Бакалавр:

131 Силабус Загальна фізика 1 ІМЗ ЛТКПФТО звичайний

131 Силабус Загальна фізика 2 ІМЗ ЛТКПФТО звичайний

131 Силабус Загальна фізика 3 ІМЗ ЛТКПФТО звичайний

131 Силабус Загальна фізика 1 ІМЗ ЛТКПФТО прискорений

131 Силабус Загальна фізика 2 ІМЗ ЛТКПФТО прискорений

131 Силабус Загальна фізика 3 ІМЗ ЛТКПФТО прискорений

131 Силабус Загальна фізика 1 ІМЗ ТІЗ звичайний

131 Силабус Загальна фізика 2 ІМЗ ТІЗ звичайний

131 Силабус Загальна фізика 3 ІМЗ ТІЗ звичайний

131 Силабус Загальна фізика 1 ІМЗ ТІЗ звичайний заочна

131 Силабус Загальна фізика 2 ІМЗ ТІЗ звичайний заочна

131 Силабус Загальна фізика 1 ІМЗ ТІЗ прискорений

131 Силабус Загальна фізика 2 ІМЗ ТІЗ прискорений

131 Силабус Загальна фізика 3 ІМЗ ТІЗ прискорений

131 Силабус Загальна фізика 1 ІМЗ ТІЗ прискорений заочна

131 Силабус Загальна фізика 2 ІМЗ ТІЗ прискорений заочна

131 Силабус Загальна фізика 3 ІМЗ ТІЗ прискорений заочна

131 Силабус Загальна фізика 1 ІМЗ ТСІЗП звичайний

131 Силабус Загальна фізика 2 ІМЗ ТСІЗП звичайний

131 Силабус Загальна фізика 3 ІМЗ ТСІЗП звичайний

131 Силабус Загальна фізика 1 ІМЗ ТСІЗП прискорений

131 Силабус Загальна фізика 2 ІМЗ ТСІЗП прискорений

131 Силабус Загальна фізика 3 ІМЗ ТСІЗП прискорений

Рівень підготовки Магістр:

Рівень підготовки Доктор філософії (PhD):